Bestyrelsens arbejde.

Her vil du kunne finde nogle af de arbejdspapirer bestyrelsen sender til medlemmerne. Så kig her, hvis du vil vide mere.

Vedtægter.

Beretning:

Beretning 2021.

Beretning 2022

Nyhedsbreve:

Nyhedsbrev 2021:1

Nyhedsbrev 2021:2

Nyhedsbrev 2022:1

Nyhedsbrev 2023:1

Nyhedsbrev 2023:2

Nyhedsbrev 2023:3

Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Bestyrelsesmøde 2022:1

Generalforsamling 2023