Bestyrelsens arbejde.

Her vil du kunne finde nogle af de arbejdspapirer bestyrelsen sender til medlemmerne. Så kig her, hvis du vil vide mere.

Beretning:

Beretning 2021.

Nyhedsbreve:

Nyhedsbrev 2021:1

Nyhedsbrev 2021:2