Bestyrelsesmøde 25.01.2022

Ghana Biblioteksvenner.

Bestyrelsesmøde den 25.01.2022.

Tilstede: Susanne, Katia, Britta og Jim.

Afbud fra Grethe.

Referat: Jim.

Dagsorden:

  1. Ansøgning til CISU.
  2. Rejse til Ghana.
  3. De 2 letlæsningsbøger.
  4. Uddannelse af pigerne.
  5. Fastsættelse af Generalforsamling
  6. Udsendelse af Nyhedsbrev.
  7. Evt.

Ad. 1.

Ansøgningen blev diskuteret, og bestyrelsen var enig i intentionen med kvalitet frem for kvantitet. Vi skal forbedre Læsegrupperne i stedet for at lave en masse nye, vi skal højne kvaliteten i samarbejdet med skolerne frem for at starte op med nye skoler osv.

Vi vil producere læsekasser og inspirationskasser, som læseklubber og skoler kan få. Men for at få sådanne materialer skal læseklubber/skoler forpligte sig til at deltage i workshopper og evaluering, afprøve inspirationsmaterialet og forskellige modeller for læsning og deltage i læsefestivaler. Et forpligtigende samarbejde.

Britta og jeg (Jim) har været til møde med CISU om ansøgningen og de havde enkelte kommentarer, som vil blive indarbejdet.

Her havde vi specielt en diskussion om vægtningen af digital læring/læsning. Det vil være klogt at nævne i ansøgningen, at vi er opmærksomme på udviklingen inden for dette område, men samtidig vil det pt. kræve store investeringen i teknologi dernede, som først må blive på et senere tidspunkt.

Ad.2.

Britta og jeg rejser til Ghana den 11.februar (hvis Corona ellers vil) for at få diskuteret ansøgningen og få den tilrettet på en måde, så både de og vi er enige om intentionen og plan for afvikling. På bestyrelsesmødet diskuterede vi oplæg, som vi vil tage med derned til modeller for afvikling af læseklubberne, og evalueringsværkstøjer, som kan bruges løbende.

Der er skal også laves tydelige arbejdsbeskrivelser, da CISU kræver, at med de budgetterede beløb til lønninger lokalt i Ghana, skulle det fremgå, hvad vi får for pengene. Et helt rimeligt krav.

Ad.3.

Vi har sat gang i udgivelsen af 2 letlæsningsbøger, som tager udgangspunkt i Nordghana. Også selv om økonomien ikke er helt på plads. Vi skal mødes med den lokale illustrator, når vi kommer til Ghana. Vi håber at et salg i Danmark vil kunne dække de manglende udgifter.

Ad.4.

De 2 piger, som vi har skaffet sponsorer til at dække deres uddannelse, har nu bestået første del, der var en introduktionsmodul. Så langt så godt. MEN nu er deres uddannelse blevet lavet om, så den ikke længere er 2årig, men 4årig. Det giver os lidt af et problem med finansieringen. Men vi har givet tilsagn om, at de må starte og arbejder på forskellige muligheder for, hvordan vi kan få hele uddannelsen finansieret. Vi tror på det nok skal gå. Vi får gode tilbagemeldinger dernede fra. Det er utrolig motiverende at det arbejde de har lavet i biblioteket, har medført en uddannelsesmulighed.

Ad5.

Generalforsamlingen i Ghana Biblioteksforening vil finde sted søndag den 27.marts kl. 12.30.

Vi starter med en lille frokost. Så vil der være et lille oplæg om sidste nyt fra Dalun, hvor Britta og jeg vil fortælle om vores rejse dertil.

Kl. 14 vil vi afvikle den ordinære generalforsamling.

Ad6.

Jeg udsender Nyhedsbrev, hvor der indkaldes til Generalforsamling, og hvor vi opkræver kontingent for det kommende år. Og ellers fortæller om ansøgning og rejse.

Ad7.

Intet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *