Nyhedsbrev fra Ghana Biblioteksvenner 2022:1.

Nyhedsbrev fra Ghana Biblioteksvenner 2022:1. Der læses og løses opgaver på Summer Camp 2021. Kære Ghana Biblioteksvenner. Så er det tid til endnu et Nyhedsbrev fra vores lille forening. Der er masser af nyt at fortælle, men først to vigtige beskeder: Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ghana Biblioteksvenner søndag den 27.marts kl. 12.30 i Fælleshuset på Ravnshøj, Hvesager 21, …

Bestyrelsesmøde 25.01.2022

Ghana Biblioteksvenner. Bestyrelsesmøde den 25.01.2022. Tilstede: Susanne, Katia, Britta og Jim. Afbud fra Grethe. Referat: Jim. Dagsorden: Ansøgning til CISU. Rejse til Ghana. De 2 letlæsningsbøger. Uddannelse af pigerne. Fastsættelse af Generalforsamling Udsendelse af Nyhedsbrev. Evt. Ad. 1. Ansøgningen blev diskuteret, og bestyrelsen var enig i intentionen med kvalitet frem for kvantitet. Vi skal forbedre Læsegrupperne i stedet for at …