Nyhedsbrev 2024 nr.2.

Nyhedsbrev 2024 nr.2Af Jim Højberg og Sus Hviid Huss Kære alle Biblioteksvenner.Som tidligere udmeldt afholder vi Generalforsamling i GhanaBiblioteksvenner søndag den 17.marts kl. 14 i Fælleshuset påRavnshøj, Hvesager 21, 7300 Jelling.Vi starter Generalforsamlingen med en film fra Læsefestivalen i Dalun i oktober sidste år.Et filmselskab lavede en film på lidt over 2½ time. Den redigerer vi ned til ca. 15 …

Generalforsamling 2023

Ghana Biblioteksvenner Generalforsamling 19.marts 2023 Referat: Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Godkendelse af årsregnskab Godkendelse af aktivitetsplan Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. …

Nyhedsbrev fra Ghana Biblioteksvenner 2022:1.

Nyhedsbrev fra Ghana Biblioteksvenner 2022:1. Der læses og løses opgaver på Summer Camp 2021. Kære Ghana Biblioteksvenner. Så er det tid til endnu et Nyhedsbrev fra vores lille forening. Der er masser af nyt at fortælle, men først to vigtige beskeder: Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ghana Biblioteksvenner søndag den 27.marts kl. 12.30 i Fælleshuset på Ravnshøj, Hvesager 21, …

Bestyrelsesmøde 25.01.2022

Ghana Biblioteksvenner. Bestyrelsesmøde den 25.01.2022. Tilstede: Susanne, Katia, Britta og Jim. Afbud fra Grethe. Referat: Jim. Dagsorden: Ansøgning til CISU. Rejse til Ghana. De 2 letlæsningsbøger. Uddannelse af pigerne. Fastsættelse af Generalforsamling Udsendelse af Nyhedsbrev. Evt. Ad. 1. Ansøgningen blev diskuteret, og bestyrelsen var enig i intentionen med kvalitet frem for kvantitet. Vi skal forbedre Læsegrupperne i stedet for at …

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent eget mauris sit semper nibh vestibulum vel mattis feugiat aliquam dapibus dolor dolor justo mauris at fusce an accumsan erat elit odio quam feugiat rutrum vestibulum vehicula mauris venenatis. Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas …

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent eget mauris sit semper nibh vestibulum vel mattis feugiat aliquam dapibus dolor dolor justo mauris at fusce an accumsan erat elit odio quam feugiat rutrum vestibulum vehicula mauris venenatis. Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas …

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas.

Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas aptent eget mauris sit semper nibh vestibulum vel mattis feugiat aliquam dapibus dolor dolor justo mauris at fusce an accumsan erat elit odio quam feugiat rutrum vestibulum vehicula mauris venenatis. Lorem ipsum dolor sit amet donec eget et sunt consectetuer maecenas ac conubia risus egestas …