Nyhedsbrev 2024 nr.2.

Nyhedsbrev 2024 nr.2
Af Jim Højberg og Sus Hviid Huss


Kære alle Biblioteksvenner.
Som tidligere udmeldt afholder vi Generalforsamling i Ghana
Biblioteksvenner søndag den 17.marts kl. 14 i Fælleshuset på
Ravnshøj, Hvesager 21, 7300 Jelling.
Vi starter Generalforsamlingen med en film fra Læsefestivalen i Dalun i oktober sidste år.
Et filmselskab lavede en film på lidt over 2½ time. Den redigerer vi ned til ca. 15 minutter og håber det vil give jeg et godt indtryk af det engagement og det humør, projektet dernede drives af. Sus, Britta og jeg, Jim vil supplere med beretninger fra vores ophold dernede.

Derefter vil vi afvikle Generalforsamlingen efter følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent.
c. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
d. Godkendelse af årsregnskab.
e. Godkendelse af aktivitetsplan.
d. Godkendelse af budget samt fastsættelse
af kontingent.
e. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
På valg er Katia Ben Semmane – ønsker at udtræde af bestyrelsen
Grethe Hauger – genopstiller ikke
f. Valg af 2 suppleanter.
På valg er: Lone Schrøder og Jim Højberg
g. Valg af 2 revisorer for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år.
Signe Grønvall og Ulrik Hauger blev valgt i 2023
h. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Se bestyrelsens forslag til ny § 2 sidste i dette nyhedsbrev.
i. Eventuelt.


Kontingent 2024
Samtidig vil jeg lige minde alle om, at der skal betales
kontingent. Mange har gjort det, men vi mangler stadig en
del. Og det er vigtigt at alle får betalt, da vi skal have mindst
50 medlemmer for at kunne søge projektmidler hos CISU. Så
alle er vigtige.
Betal gerne med vores nye MobilPay ordning.

Ansøgning – status
Vi er kommet langt med en ny ansøgning til CISU, som gerne
skal kunne skabe endnu bedre læseaktiviteter omkring
biblioteket. Ansøgningen forventes færdig sidst i marts, og vi vil
fortælle mere om ideerne og intentionerne på Generalforsamlingen.

Container-nyt
I sidste NYHEDSBREV fortalte vi om de fine donationer, og vi kan
nu berette, at alt er pakket i en container og snart vil blive afskibet til Ghana.

Bog om fodbolddrenge i Ghana
Af seneste nyt kan vi fortælle, at jeg har fået penge fra CISU’s oplysningspulje til at lave researche til en ny bog om fodbolddrenge i Ghana og deres muligheder for at slå igennem, hvis de går på et fodboldakademi.
Jeg har interviewet Oforí, der er superligaspiller i Vejle om hans vej.
Selv om han er glad for fodboldakademiet, han har gået på, er det
bestemt ikke lutter lagkage at gå sådan et sted. Og han ved, at han
er en af de ganske få, der får muligheden for at komme videre. Det,
den svenske klub betalte for ham, er med til at finansiere akademiet.
En spændende historie, synes jeg. Jeg glæder mig til at skrive om problemet og komme ud i idrætsklubber og fortælle om det.


Så forventer vi også støtte fra Jelling Musikfestival, men mere om det når det er officielt.


Besøg på Biblioteket i Dalun
Dalun Community Library har fra midten af februar fået
besøg af 2 unge voluntører fra Danmark.
Petra og Clara møder de unge læsere i biblioteket med entusiasme og energi. De sætter aktiviteter i gang der hjælper med forståelsen og gør det sjovt at læse. I denne weekend har de med stor stor succes indtaget radio-biblioteket
Se mere om Petra og Claras besøg i landsbyen på Facebook-siden Read To Change Initiative.
Endelig har Friskolen Hald Eges 9. klasse været på besøg, hvor de læste lidt med landsbyens børn og gav biblioteket en donation til nye bøger.
TAK for det!


Forslag til vedtægtsændring for Ghana Biblioteksvenner 17. marts 2024
§ 2 Formål
Foreningens formål er t udvikle biblioteker i Ghana i samarbejde med lokale, for derigennem at støtte børn, unge og voksne i deres uddannelse og dermed medvirke til højnelse af levestandarden for befolkningen.
Ændres til:
§ 2 Formål
Foreningens formål er at udvikle biblioteker i Nordghana i samarbejde med lokale, for derigennem at støtte børn, unge og voksne i deres uddannelse og dermed bidrage til en bæredygtig højnelse af levestandarden for befolkningen og den demokratiske udvikling i landet.
Ligeledes har vi til formål at dele viden i Danmark om erfaringer fra vores arbejde i Ghana og om udviklingen i landet generelt.
Begrundelse:
At synliggøre at vi også har et virke i Danmark. Vigtigt i forhold til bank og eventuelle andsøgninger.
Forslaget er stillet af bestyrelsen

I næste Nyhedsbrev håber vi at kunne fortælle nyt om elefantens rejse fra Vestjylland til Nordghana – og om et spændende praktikophold.
1000 tak til alle medlemmer for jeres opbakning. Uden jer, ingen Ghana Biblioteksvenner!
Vi ønsker alle en dejlig start på foråret og håber at se mange af jer til
Generalforsamlingen den 17. marts 🙂

Kommentarer

  1. ChatGPT powered Autoresponder with Free SMTP at Unbeatable 1-Time Price! https://ext-opp.com/NewsMailer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *