Foreningen og bestyrelsen

Ghana Biblioteksvenner er en forening med lidt over 50 medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, som står for arbejdet både i Ghana og Danmark. Når vi besøger Ghana ske det for private midler og er ikke betalt af foreningen.

Bestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen i april 2019 og består af:

Formand: Britta Bitsch
Kassere: Susanne Heisig
Sekretær: Jørn Pedersen
Medlem: Katia Ben Semmane
Medlem: Grethe Hauger
Suppleant: Lone Schrøder
Suppleant: Jim Højberg

Bestyrelsens arbejde: Dokumenter Nyhedsbreve, referater mm.