Nyhedsbrev fra Ghana Biblioteksvenner 2022:1.

Nyhedsbrev fra Ghana Biblioteksvenner 2022:1.

Der læses og løses opgaver på Summer Camp 2021.

Kære Ghana Biblioteksvenner.

Så er det tid til endnu et Nyhedsbrev fra vores lille forening. Der er masser af nyt at fortælle, men først to vigtige beskeder:

 1. Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Ghana Biblioteksvenner søndag den 27.marts kl. 12.30 i Fælleshuset på Ravnshøj, Hvesager 21, 7300 Jelling. Vi starter med lidt frokost, derefter et lille oplæg om sidste nyt fra Dalun (fra rejse i februar 2022), og kl. ca. 14 vil vi afvikle Generalforsamlingen.
 2. Så er det igen tid til at alle medlemmer betaler kontingent til foreningen. Det er stadig på 100 kr. og kan indsættes på konto 1682-3230327598 i Middelfart Sparekasse eller overføre det via mobilpay på 51419443 (Britta).

Og så til de seneste nyheder.

Vi arbejder for tiden hårdt på at få færdigskrevet en ny ansøgning til CISU. Denne gang satser vi på et 2årig projekt på i alt omkring 250.000 kr. Vi har været til sparring på CISU, og deres kommentarer er vi ved at indarbejde i ansøgningen. For at få det hele på plads rejser Britta og jeg til Ghana den 11.februar (hvis ellers Corona gør det muligt), så vi kan forhandle direkte med de lokale projektfolk, så vi er sikre på, at vi mener og tænker det samme i det nye projekt. Ansøgningen vil blive færdigskrevet i forlængelse af rejsen. Vi kommer hjem den 22.februar og regner med at kunne få den afsendt inden 1.marts, og forhåbentlig kan vi gå i gang senest den 1.maj.

I det nye projekt satser vi på kvalitet frem for kvantitet. Hellere få læseklubber der fungerer, end starte en masse nye klubber op.

Vi kan fortælle meget mere på Generalforsamlingen.

Vi tager oplæg med derned på forskellige modeller de kan afprøve i Læse-klubberne, og forskellige evalueringsværktøjer, som vi skal blive enige om at bruge.

På rejsen derned glæder vi os også meget til at følge ud på Aisha og Naparis uddannelse, som mange af jer er med til at sponsorere. De har på nuværende tidspunkt fulgt og bestået et introduktionsmodul. Stort tillykke til pigerne. Så skal de i gang med selve uddannelsen. Her er den oprindelige 2årige uddannelse så blevet udskiftet med en 4årig uddannelse. Det var vi noget trætte af, men vi har dog givet dem lov til at starte op, og vi regner med, at vi finder en løsning på at få hele uddannelsen finansieret.

Vi håber og regner med, at vi også får mulighed for at mødes med den lokale illustrator, der skal illustrere de to letlæsningsbøger, som jeg har skrevet om børn i Dalun. De er blevet oversat til engelsk, og vi har fået støtte til udgivelse af dem fra Velux-Fonden. Tak til fonden.

Her en illustration, som Nii har lavet til en bog som er udkommet i Ghana. Jeg synes det er nogle gode illustrationer, og i alt fald kan vi se, at børnene er meget glade for de bøger, som han har illustreret. Det er genkendeligt for dem.

Vi glæder os til at komme til Dalun igen. Vi skulle jo have været derned i marts 2020, men da lukkede Mette jo lige hele landet ned. Så vi har slet ikke været i Dalun, mens det forrige projekt blev afviklet. Det bliver fantastisk at komme ned og snakke med folkene dernede igen – og se det lille bibliotek.

Og vi glæder os også til at komme hjem og fortælle jer om hvordan det går. Vi håber at kunne vise jer en masse billeder på Generalforsamlingen.

Til slut lige dagsorden til Generalforsamlingen, så alle formelle ting er i orden.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Godkendelse af årsregnskab.
 5. Godkendelse af aktivitetsplan.
 6. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år.

 • Valg af 2 suppleanter.
 • Valg af 2 revisorer for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år.
 • Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
 • Eventuelt.

Og så vil jeg ellers ønske jer alle en rigtig god tid uden for megen Corona.

Mange hilsner

Jim,

Ghana Biblioteksvenner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *