Generalforsamling 2023

Ghana Biblioteksvenner Generalforsamling 19.marts 2023 Referat: Dagsorden Valg af dirigent Valg af referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Godkendelse af årsregnskab Godkendelse af aktivitetsplan Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent Valg til bestyrelsen Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. …