Nyhedsbrev 2021:1

Aisha og Napari.

Nyhedsbrev 2021:1 fra Ghana Biblioteksvenner.

Kære alle Biblioteksvenner.

Med dette nyhedsbrev vil jeg gerne ønske jer alle et rigtigt godt nytår. Og vi håber og tror, at det bliver et godt år for vores lille Biblioteksprojekt i Ghana.

Det forgangne år startede jo godt med en bevilling på 100.000 kr. fra CISU til et opkvalificeringsprojekt for vores samarbejdspartnere i Dalun i Ghana. Opkvalificeringen var knyttet til konkrete projekter, hvor samarbejdet med de lokale skoler og opstart af læsegrupper var to meget vigtige områder. Et 3.område som var tænkt stort, var en Summer Camp, hvor vi fra Danmark sammen med frivillige herfra skulle ned og med kulturudveksling som drivkraft, skulle planlægge og afvikle kulturelle aktiviteter sammen på biblioteket i Dalun. Denne del blev jo af gode grunde ikke til noget, da Coronaen i marts gjorde det umuligt for os at tage til Ghana. Således skulle Britta og jeg have været på opstartstur i marts ligesom vores og Shanis ture i sommer – og dermed Summer Campen blev aflyst. Det har betydet ændringer i hele projektforløbet, som vi løbende har fået godkendt hos CISU.

Lokalt i Dalun blev skolerne straks i marts lukket, og derfor blev vi enige med vores samarbejdspartnere, at det ville være en god ide, at lave Radio Udsendelser om læsning og med højtlæsning af historier. Det gik straks i gang og har løbet siden med et ugentligt program, som efterfølgende er blevet kopieret af Regions Biblioteket i Tamele. Her har Dalun Library været frontmover. Sejt. Læsegrupperne blev også straks sat i værk, og der har været workshops for Læsegruppekoordinatorerne flere gange. Derimod var det lidt vanskeligt at få et skolesamarbejde i gang, da skolerne var og er lukkede. Men det er blevet afviklet en workshop, hvor de mulige samarbejdsformer er kommet på bordet, og det rent organisatoriske med at få udvalgt biblioteksansvarlige på alle skoler skulle være på plads. Så skal det hele afprøves i virkeligheden, når skolerne starter igen.

En anden vigtig ting, som jeg også nævnte i det sidste Nyhedsbrev, var ønsket fra Dalun om at få de to biblioteksassistenter uddannet. Vi havde udtænkt en plan med et sponsorat, således at 20 personer skal betale 50 kr. om måneden i 2½ år, så vil de 2 søde piger Ashia og Napari blive uddannet til bibliotekarer. Det er nu så småt sat i værk med hjælp fra Rotary i Jelling, der kommer til at stå for alle – eller næste alle sponsorater. Stor tak til Rotary Jelling. Aftalen er næsten i hus, og i alt fald har vi sagt GO til dem nede i Dalun. Måske bliver der brug for et par ekstra sponsorater, men flere er allerede på banen, og det er vi bestemt meget glade for. Hvis nogen brænder inde med et ønske om at hjælpe her, skal I bare komme ud af busken. Vi ser det som et positivt problem, hvis vi bliver for mange. Vi glæder os til at følge de to dygtige damer i deres uddannelse, og vi er sikre på at det både kommer til at betyde noget for dem personligt at få en uddannelse, men at det i allerhøjeste grad for stor betydning for biblioteket i Dalun med et bedre fagligt niveau.

Shani har i flere omgange haft planer om at tage til Dalun og lave monitorering, men det er vær gang blevet udsat. Vi håber det lykkes for ham at komme derned sidst i januar. Det vil være meget værdifuldt for projektet, hvis det lykkes.

Da vi ikke kunne komme til Dalun og være med til at inspirere dem, har vi fået den ide, at vi vil sende inspirations materiale ned til dem. Vi har nedsat en lille gruppe, der skal sætte gang i dette inspirationsarbejde. Lige nu har vi fået lov til at bruge Ålborg Bibliotekernes Sprogfitness, hvor vi har fået oversat nogle af øvelserne og de er ved at blive sat op, så de kan komme ned og skabe sproglig opmærksomhed gennem fysisk leg. Vi har også gang i en illustrator, der er i gang med at lave små fortællekort, som kan bruges til at fortælle eller skrive historier ud fra. Samtidig kan de bruges til memoryspil, hvor de lærer at kende de engelske ord.

Hvis der er nogen af jer, der har lyst og tid til at være med til at lave et sådant inspirationsmateriale skal I endelig melde jer. Vi har også brug for andre ressourcepersoner. Er der nogen, der er god til at lave opsætning af små foldere? Er der nogen der kender til at lave labels? Vi vil også gerne have gang i en hjemmeside, så hvis nogen kender til at opbygge en sådan vil vi også være taknemmelig for hjælp.

Sidst vil jeg nævne, at vi går og ideudvikler på et nyt projekt. Planen er, at Shani skal diskutere det med samarbejdspartnerne i Ghana, når han forhåbentligt kommer derned om en månedstid. Ellers må vi som al vores øvrige samarbejde gøre det via møder på nettet.

Kender I folk der gerne vil være medlem af vores lille forening og støtte med et årligt beløb på 100 kr. må I endelig give dem et vink med en vognstang. Det er vigtigt med pengene, men mindst lige så vigtigt når vi søger penge andre steder, at de kan se at vi har mange medlemmer.

Med disse ord endnu en gang godt nytår.

De bedste hilsner

Jim,

Ghana Biblioteksvenner.

Der var masser af børn til åbningen af Biblioteket. Og mange andre. Hvis I vil mærke stemningen kan jeg henvise til vores lille film, hvis I endnu ikke har set den: (123) Dalun Library – Åbning – YouTube