Nyhedsbrev 2024:1

Kære alle Biblioteksvenner.

Her kommer årets første nyhedsbrev, der bl.a. beretter om en stor donation, der skal sendes til Dalun.

Indkaldelse til Generalforsamling.

Først indkaldelse til Generalforsamling i Ghana Biblioteksvenner, der holdes på Ravnshøj i fælleshuset, Hvesager 21, 7300 Jelling søndag den 17.marts kl. 14.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægter indeholde følgende punkter.

a. Valg af dirigent.

b. Valg af referent.

c. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

d. Godkendelse af årsregnskab.

e. Godkendelse af aktivitetsplan.

d. Godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent.

e. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i ulige år og 2 medlemmer i lige år. 

f. Valg af 2 suppleanter.

g. Valg af 2 revisorer for 2 år samt en revisorsuppleant for 1 år.

h. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

i. Eventuelt.

Donationer.

Ellers har vi haft travlt i foreningen, idet vi har fået plads i en container, der skal sendes til Ghana. Dette er kommet i stand ved et samarbejde med ”100% for Børnene” og støttet af ”Globus puljen for globalt engagement, uddannelse og samarbejde.” Vi var startet med samarbejdet, fordi vi havde nogle bøger og nogle computere, vi gerne ville have derned, men da vi så fik at vide, at vi kunne have meget mere med, gik vi i gang. Britta har tidligere samarbejdet med Lammhult Biblioteksinventar og kontaktede dem, for at høre om de havde nogle overskydende udstillingsmoduler eller lignende. De ringede straks tilbage og var meget interesseret, og de har doneret en masse spændende ting til os, som vi er meget taknemlige for. Bl.a. sender vi en elefant til Dalun.

Læs om deres donation her: https://bci.dk/inspiration/donation-skaber-forandring-i-ghana/

Det er en kæmpe donation, og vi måtte have fat i en stor lastbil, der kunne fragte det til Næstved, hvor det bliver pakket i container.

Vi har gennem vores unge ven, Sigli, lavet et samarbejde med Jelling Forenede Sportsklubber (JFS), der har indsamlet fodboldstøvler, fodboldtøj og fodbolde, som også er kommet til Næstved. Lego har doneret brugte duploklodser til biblioteket via Lego Replay. Endelig har vi fået bogstøtter fra Biblioteket i Herning og to globusser fra private. Vi takker mange gange alle, der på den måde støtter.

Vi modtager en kasse fodboldstøvler, som JFS har indsamlet. 1000 tak.

MobilePay.

Så har Britta arbejdet hårdt for at få MobilePay til foreningen. Det er ikke bare sådan lige. Nej, så skal man have en indsamlingstilladelse. Men alt er nu gået i orden, så I nu fremover kan støtte ved at gå ind på vores nr. 240176.

Så er vi jo kommet ind i et nyt år, hvilket betyder, at I skal til at betale kontingent. Så vi vil bede alle betale 100 kr. Enten på MobilePay – se ovenfor – og skrive ”kontingent” i besked, eller ved at overføre til Middelfart Sparekasse: Reg.nr. 0758 og kontonummer: 3230327598.

Endelig vil jeg fortælle, at vi er i fuld gang med at lave en ny ansøgning til CISU. Vi håber og tror, vi bliver færdig i løbet af februar, så I kan høre mere om den på Generalforsamlingen.

Mange hilsner

Jim, Ghana Biblioteksvenner.