Referat af Generalforsamling 2021.

Generalforsamling i Ghana Biblioteksvenner den 13.5.2021 Forud for generalforsamling var der oplæg ved Shani Mahama fra hans besøg i Dalun marts 742L. Oplægget sluttede med at vi si en film, fra summer campen, som blev afholdt medens Shani var der. Filmen vil indg6 iafrapporteringen for projektet. Du kan se den her www.youtu be.co m/watch ?v=N 6xvlsRU 6jM &t=1 1s 1. Valg af dirigent Jim Hdjberg blev valgt 2. Valg af referent Britta Bitsch blev valgt 3. Bestyrelsens beretning v. Jim Jim HOjberg forelagde bestyrelsens beretning. Den primeere aktivitet i2020 var projektet Community of Reading, som vi har fiet kr.100.000,- i stotte fra CISU til at gennemfgre. CORONA har veret en udfordring bSde ift samarbejdet, da vi ikke har haft mulighed for at komme til Ghana, men ogsi for projektet. Skolesamarbejdet var svert, da skolerne var lukket fra rnedio marts 2020 til medio januar 202L. Der har varet holdt 8 zoom m6der med partneren i Dalun fra april 2020 til marts 2021′ Et godt og vigtigt alternativ til at mOdes fysisk. Der er etableret en gruppe i DK, som arbejder med at udarbejde inspirationsmateriale til kulturelle aktiviteter med bOrnene pi biblioteket’ Uddannelse tilbiblioteksassistenterne Ayisha og Napari som lige nu er i gang med at skrive det projekt som gerne sl