Nyhedsbrev 2023:2

Kære medlemmer af Ghana Biblioteksvenner.

En sommerhilsen til medlemmerne. Og jeg vil starte med at fortælle om Brittas og min tur til Ghana først i maj. Vi oplevede 1.maj i Accra og det var stort, masser af mennesker på Independence Square – altså frihedspladsen – musikgrupper, bannere og i det hele taget en festlig oplevelse. Det samme var det at være på ”Det blå Bibliotek” – Osu Childrens Library, hvor vi mødte stifteren og vores store inspirator Kathy Knowles.

Vi købte bøger både hos Osu Childrens Library og hos boghandleren. Dem tog vi med til Dalun. Det var dejligt at komme tilbage til byen og det lille bibliotek. Der var sket forskellige ting, f.eks. havde Ayisha fået et barn og var på orlov, men vi mødte så vikaren Sia og brugte lidt tid på at tale om hvad et bibliotek er og at oplære hende i de mest basale ting. Sia har vi mødt tidligere og hun er Læsebklubleder i Dalun.

Biblioteks bygningen trænger til en kærlig hånd. Et par af vinduerne var gået i stykker og der var en utæthed i taget. Vi har nu modtaget budget for en mindre renovering og et halvtag ud i gården, så der også er mulighed for at sidde med bøgerne udendørs. Det beløber sig til ca. 4000,-, så det er overkommeligt, selv for vores lille forening.

Klasse på biblioteket.

Men ellers var den helt store opgave at få startet et nyt, mindre projekt op. Jelling Friskole og Dalun RC, som er en folkeskole har med støtte fra Jelling Musikfestivals fond iværksat et projekt, hvor to venskabsklasser skal arbejde sammen om forskellige projekter. Det var en fornøjelse at besøge skole, og Muhammed, som er leder af skolen og sidder i bestyrelsen for den organisation vi samarbejder med, havde online møde med Sus fra Friskolen, hvor vi fik lov til at deltage. De er meget glade for samarbejdet, Muhammed ser mange muligheder i at børnene får kontakt til de danske børn og han selv inspiration fra Sus – og så betyder støtten at de kan købe 3 tablets og en projektor, så de kan lave online møder klasserne imellem.

Besøg på skolen, hvor vi overrakte de to letlæsningsbøger Ghana Biblioteksvenner har udgivet.

Siden er samarbejdet kørt hel fantastisk. Friskolen skulle have en læse battle og sendte deres materiale til skolen i Dalun, og de var straks med på ideen. De Napari og Sia fra biblioteket kom på skolen med en masse bøger og lavede book talks over nogle af dem, og så gik børnene ellers i gang med at læse.

Lige før ferien havde de det første online møde klasserne imellem og de forsøger nu at lære hinandens navne at kende.

Vi prøver at give disse erfaringer videre til biblioteket og opfordre dem til at tage ud på skoler med en ”Reading challenge” vi har lavet et oplæg til. Få børnene til at læse bøger om Ghana, om dyr osv. For det er ikke nok med et fysisk bibliotek med bøger – det vigtige er at bøgerne bliver brugt.

Shani – vores mand i Dalun – har lavet en midtvejs evaluering på projektet. Langt hen ad vejen er den positiv, men han har dog også nogle anbefalinger, bl.a. at være mere opsøgende i forhold til skolerne, men også være mere synlige i forhold til Læseklubberne. Nogle af dem kører fint, mens andre har brug for noget mere opbakning.

Vi talte med vores partnere i Dalun om disse problemer, ligesom Britta igen, igen måtte påpege vigtigheden af at have styr på alle kvitteringerne. De arbejder hårdt på at få projektet til at køre, men kan ikke altid forstå vores krav og ønsker.

Vi har været på Vejle Folkemøde, hvor Ghana Biblioteksvenner havde en stand, og vi var en post på en Orienteringsløb for 8.klasserne om Verdensmålene. Vi lavede aktiviteter om ”Ulighed” og havde besøg af en masse engagerede elever. Det var en fin oplevelse. Om eftermiddagen kunne den almindelige borger komme forbi, men vi må nok indrømme, at vores placering ikke var optimal. Vi havde ikke særlig mange besøg.

Grethe og Katia på Folkemødet i Vejle.

Efter ferien skal vi på Kulturmøde på Mors. Vi skal være på OpEn standen, der er Udenrigsministeriets Oplysningspuljes stand, hvor vi er på skift med andre, der har CISU støttede projekter. Vi skal bl.a. også præsentere Ghana Venskab på Folkemødet. Kom og besøg os på Mors. Vi glæder os til at fortælle om det, vi laver i Ghana.

Endelig kan jeg sige, at vi er ved at opbygge et samarbejde med biblioteket på Nørremarken i Vejle. Det bliver Venskabs bibliotek med Dalun Bibliotek. Lige nu er de ved at lave en fin udstilling om projektet i Ghana. Tak til Anders fra Biblioteket.

Vi tager til Dalun igen til oktober. Her skal vi være med til at afvikle en workshops for lærere og læsegruppekoordinatorer, og det skal så føre over i en Læse Festival, hvor vi afprøver ting fra workshoppen.

Kom endelig med ideer og input til hvad vi kan lave.

Mange hilsner

Jim.