Beretning 2021.

Ghana Biblioteksvenner

Beretning til Generalforsamling 2021.

Skriftlig Beretning.

Det forløbne år har på mange måder været et vigtigt og mærkeligt år. Den 1.marts 2020 startede vores store CISU-projekt ”Community Reading”. Et – for os – stort projekt, der som indhold havde opkvalificering af det faglige i biblioteket og opkvalificering af personale og projektmedarbejdere. Det faglige har fået et løft med opstart af læseklubber og samarbejde med de lokale skoler som vigtigste elementer, men også med afviklingen af en Summer Camp. Medarbejdere og personale er blevet opkvalificeret ved kurser, workshops og coaching. MEN det hele har selvfølgelig været meget præget af, at der ikke en gang var gået en måned af vores projekt, før Corona ændrede alt. Rammerne for projektet var helt ændret.

Britta og jeg skulle være rejst til Ghana tre dage efter at ”verdenen blev lukket ned”. Vi skulle have været ned og have hjulpet dem i gang og fået sat rammerne for specielt de administrative arbejdsgange. Det blev ikke muligt.

Det var på mange måder rigtig skidt, men måske også på mange måder rigtig godt. Nu blev de lokale medarbejdere nødt til at træde i karakter. De lavede det de syntes var vigtigt på deres måde, og ikke det som vi var kommet og havde foreslået. Og helt ærligt – på nogle måder overraskede de meget positivt. De valgte nogle gode løsninger og gjorde det godt. På andre måder skuffede de. Vi ville gerne, at vi kunne have hjulpet dem bedre i gang med hele regnskabsdelen, som har givet hovedbrud for både dem og os. De er begyndere – og det er vi på flere måder også.

Via Zoom har vi løbende holdt møder – 8 ialt. Mange flere møder end hvis vi havde været dernede. Og selv om det ikke altid er nemt, så vi hinanden løbende gennem hele perioden. Og en af de gode løsninger var, at da skolerne i Ghana straks blev lukket pga. Corona, satte vi ind med Biblioteks Radio. Ugentligt var der et program på den lokale Radiostation ”Simli Radio”, hvor der blev læst op og snakket om bøger. De lyttende børn kunne ringe ind og spørge om bøger og fortælle om gode bøger. Det blev en succes. Efter de 10 udsendelser vi kunne betale, fortsatte Radioen for egne midler programmet. En af de gæsteoplæsere, der var inviteret ind til programmet, var Aron, bibliotekslederen fra Tamale. Han blev så begejstret for konceptet, at han straks lavede noget tilsvarende i Tamale. Projektet har sat spor.

Skolesamarbejdet blev vanskeliggjort ret så meget i og med at skolerne var lukkede. Her oprettede de lokale projektarbejdere en virtuel platform, hvor de kunne komme i kontakt med lærerne. Der blev udvalgt biblioteks kontaktpersoner på skolerne, og noget forsinket blev den i projektet skitserede workshop for lærer og skoleledere afviklet.

Læseklubberne er også blevet startet op de ønskede antal steder. Her ville vi gerne have kunnet deltage med inspiration på en af de workshops der er blevet afviklet, idet vi oplever, at læseklubberne mange steder ”blot” bliver et mødested, hvor børnene læser. Det er i sig selv udmærket, men vi kunne godt ønske, at de blev mere aktive og diskuterede og brugte det de læste i forhold til hinanden. Det sker kun i mindre omfang.

Summer Campen var en vigtig del af hele projektet, hvor vi ville komme ned med frivillige danskere, og sammen med læsekredsledere og skolekontaktpersoner ville udvikle ideer til en Læse Camp. Den blev udskudt og udskudt i håbet om at vi kunne komme derned. Først hen i 2021 blev det muligt at sende Shani afsted på monitoreringsrejse, og en af hans opgaver var desuden at afholde Summer Camp/Læse Camp (svært at kalde det Summer Camp, når den bliver afholdt i marts!)

Shani var en vigtig del af Inspirations workshoppen. Og en god historie herfra er læren der et par dage efter kommer og fortæller, hvordan workshoppen har inspireret ham. ”Dagen efter kom jeg ind i klasseværelset,” fortæller han. ”Børnene larmede og pjattede med leg og ballade, og normalt ville jeg have råbt op og skældt ud. Men med det jeg havde hørt på workshoppen, valgte jeg i stedet at gå ind og lege med børnene. De syntes det var sjovt, og snart faldt de til ro, og der var skabt en hel anderledes positiv stemning for undervisningen.” Projektet har sat spor.

Summer Campen blev afviklet over to dage med repræsentanter fra læseklubber og skoler i området. Der var vel omkring 80 deltagere.

Den første dag var de delt ind i grupper, der cirkulerede mellem forskellige læseaktiviteter. Der var sang og leg og fysiske opgaver de skulle prøve (inspiration fra Sprogfitness i Danmark). Det eneste minus var at det var så varmt, at de ikke alle nåede alle aktiviteter, og det syntes mange af deltagerne var ærgerligt. Et positivt problem.

Den anden dag skulle børnene i grupper laver små bøger. De skulle tage fotos af situationer og bruge det som en historie. Det var inspireret af de bøger vi på Summer Camp i 2019 lavede med børnene. Men det viste sig dog, at det ikke var helt så let som de havde regnet med. Børnene fik lavet historier og taget en masse billeder, men det er et kæmpe arbejde at få det til at blive til en lille bog, måtte de konstatere, og bøgerne er ikke blevet færdigtrykt. Men det har på den anden side givet erfaring, og selv om børnene måske er skuffet over at der ikke kommer bøger ud af det, havde de en sjov dag, hvor de selv fik lov til at være historiefortællere.

Shani nåede på kort tid at få lavet megen oplæring af personalet i projektet. Det var til sidst i projektet, og de kunne bruge de erfaringer, de havde haft i løbet af året. Til gengæld kunne de ikke nå at bruge megen af læringen i det daglige arbejde. Så det er på godt og ondt, men de vil naturligvis kunne bruge det fremadrettet.

Alt i alt må vi sige, at projektet på mange måder kom til at køre helt anderledes end planlagt, men det har givet god læring til både dem og os, og det har været sundt at skulle kunne nytænke og give nye ideer chancen. Så konklusionen er et godt gennemført projekt.

Sideløbende med dette projekt fik vi en henvendelse dernede fra. De to piger, der er det daglige personale på biblioteket, ville gerne have en biblioteksuddannelse. De ville høre om vi kunne hjælpe dem med det. Vi fik et budget på udgifter det selve uddannelsen og tilknyttede udgifter i form af transport og overnatning mm. Vi lavede et hurtigt regnestykke, at hvis 20 mennesker betalte 50 kr. i måneden i de 2½ år uddannelsen varer, vil begge piger kunne få den ønskede uddannelse. Det er lykkedes os at skaffe disse folk, der vil donere et sådant beløb, bl.a. med stor velvilje fra Rotary Jelling, som står for over halvdelen af sponsoraterne. Vi vil gerne her takke alle, der på den måde hjælper Aisha og Napari. Det betyder meget for bibliotekets fremtid, men også for de to piger, som pludselig kan se en helt anden fremtid i møde. Vores forening har sat spor.

Da vi ikke kunne sende frivillige til Dalun til Summer Camp, gik vi i tænkeboksen for at finde ud af, hvad vi kan bruge vores frivillige til i Danmark. Det skal give mening at være frivillig og der skal være mulighed for at deltage når man er medlem af foreningen. Vi har et godt stykke over 50, og mange er med fordi de gerne vil støtte et godt formål, men andre vil også gerne mere end blot give et årligt kontingent. Derfor har vi nu startet en gruppe, der vil lave inspirationsmateriale, som vi vil sende ned til de lokale. Så kan de lære af det. Måske kan de bruge det direkte. Måske kan de lade sig inspirere og lave det om, så det passer bedre til deres kontekst. Måske kan de ikke lige bruge ideen, men blive inspireret til at lave noget helt andet. Vi skal ikke bestemme. Men det er vigtigt at inspirere. Vise dem, at biblioteker og læseaktiviteter kan være meget andet, end det man lige traditionelt tænker på. Vi håber og tror, at vi også med dette arbejde kan sætte spor.

Til slut en stor tak til bestyrelsen i Danmark for et godt arbejde. Også en stor tak til Shani, dels for det arbejde han gør her i Danmark med ansøgninger mm – herunder en ”oversættelse” af vore forskellige kulturer her og der. Han kender begge kulturer og er en god og nødvendig tolk. Også en tak fordi han tog til Dalun og gennemførte det vigtige arbejde dernede.

Også en stor tak til Thomas, der har lavet vores fine hjemmeside, og til Mikkel som er ved at lave vore fortællekort. Dejligt med folk der vil gøre et stykke frivilligt arbejde for en god sag.

Endelig en stor tak til de lokale i Dalun, der med engagement og gåpåmod slider for at få et godt bibliotek til at fungere. Et bibliotek, der fremmer læsning og kulturforståelse og dermed i sidste ende vil være en demokratisk udvikling af det lokale samfund.

Tak for året. Glæder mig til et nyt.

Jim Højberg,

Ghana Biblioteksvenner.