Nyhedsbrev 2021:2

Kære alle Ghana Biblioteksvenner.

Så er det atter tid til et nyhedsbrev fra den lille forening.

For det første håber vi at vi kan holde Generalforsamling søndag den 18.april kl. 11 i fælleshuset på Ravnshøj. Adressen er Hvesager 21, 7300 Jelling. Den vil blive afviklet, hvis ellers Corona restriktionerne tillader det. Hvis ikke udsætter vi. Den siddende bestyrelse er villig til at fortsætte indtil en generalforsamling kan finde sted, så formelt kan vi fortsætte indtil generalforsamlingen. Regnskabet bliver revideret snarest, godkendt at bestyrelsen og skal også godkendes af generalforsamlingen.

Så sæt kryds i kalenderen og glæd jer til nogle hyggelige timer den 18.4.Dagsorden mm. følger.

En vigtig ting for forening og projektet Community of Reading er, at Shani for lidt over en uge siden tog til Ghana. Han bor i Jelling, men kommer fra Dalun, og hans far er en gammel mand, som Shani selvfølgelig gerne ville besøge. Så på trods af Corona har han valgt at tage derned. Det er super for vores projekt, idet Shani tager ned og følger op på alt det, der er sket dernede. Og heldigvis sker der meget.

Da Shani kom derned, hjalp han straks projektgruppen dernede med at lave en ”Læse Camp”. Først samlede de ”Læsegruppe koordinatorerne” og Biblioteksambassadørerne på skolerne til en planlægningsworkshop. Derefter afviklede de to dage med masser af børn. Den første dag var der 10 stationer med aktiviteter, som børnene skulle forbi. Den anden dag var ”I read what I write” – hvor børnene blev delt op i grupper og tog forskellige steder hen og skrev historier og tog billeder til historierne. Det bliver forhåbentlig til en masse fine bøger.

Shani prøver gennem biblioteket at skabe en ny tilgang til læring. En legende og væren nysgerrig tilgang. Og følgende lille historie viser, hvordan projektet kan gøre en forskel. En lærer kommer og fortæller, at han efter workshoppen havde fået noget at tænke over. Da han den følgende mandag gik ind i klasseværelset, var der som så ofte gang i alle eleverne, der larmede og havde det sjovt. Normalt ville han begynde at skælde ud. I stedet gik han ind i deres leg, og den gode stemning herfra blev tilgangen til undervisningen.

En god historie er det også, at de to biblioteksassistenter på biblioteket til april starter på diplomuddannelse i biblioteksvidenskab. DE får økonomisk støtte af en masse ”biblioteksvenner” i Danmark. Her vil vi specielt takke medlemmer af Rotary Jelling, som har støttet uddannelsesforløbet for de 2 med over 60%. Tusind tak til jer. Men bestemt også tusind tak til alle I andre, der har villet give 50 kr. om måneden i 2½ år, for at hjælpe de to friske piger. Vi mangler et par enkelte sponsorer for at komme helt i mål, så har du lyst til at være med i denne del af foreningens aktiviteter, må du endelig melde dig. Og så ønsker vi de to piger held og lykke med uddannelsen. Desværre kommer første del her i foråret til at foregå online. Det giver nogle udfordringer lokalt, som det heldigvis ser ud til, at de har fået løst.

Da Britta og jeg ikke kunne komme til Ghana, har vi nedsat en gruppe herhjemme, der arbejder på at lave inspirationsmateriale til biblioteket dernede. Her har vi af Aalborg Bibliotek fået lov til at bruge deres ”Sprog fitness”. Tre af øvelserne har de allerede i en engelsk oversættelse, og de er røget til Dalun til inspiration. Grethe fra bestyrelsen har fra Thailand erfaring med at bruge ”fortællekort”. Vi har fået en lokal illustrator fra Jelling – Mikkel Friis Jørgensen – i gang med at lave illustrationer til sådanne fortællekort. Se to eksempler her:

Vi glæder os til at Mikkel får lavet et helt sæt af fortællekort, og vi er sikre på, at de vil inspirere til mange gode historier nede i landsbyen.

Signe fra Herning bibliotek har også gjort os opmærksom på www.bibliotekssporet.dk, som hun er med til at udvikle og drive. Det ser meget spændende ud og kan give mange gode ideer. Så det er super.

Så har Thomas lavet en hjemmeside til foreningen. Gå ind og se den på www.ghanabiblioteksvenner.dk. Flot arbejde Thomas. Så må vi andre – læs mig – se at få lagt flere og nye ting ind. Det kræver noget at have en hjemmeside. Hvis du har lyst til at være med i dette arbejde så kontakt mig, det vil være godt med inspiration og nye ideer.

Endelig er Britta og jeg med til at starte ”Bibliotekarer uden grænser” – i første omgang en Facebook gruppe, men på sigt bliver det måske til en Faggruppe under vores fagforening. Vi får se.

Med til Ghana har Shani og en opgave med at arbejder på en ny ansøgning til CISU. Vi er nået langt gennem on line møder med vores partner, men nu skal det også drøftes med bestyrelsen dernede. Det nuværende projekt er blevet forlænget og løber maj ud. Så håber vi på, at vi kort efter kan starte på et nyt projekt. Men det kan vi fortælle mere om på Generalforsamlingen.

Og så noget meget vigtigt. Til alle medlemmer af foreningen – det er tid til at betale kontingent. Taksten er 100 kr. som skal indbetales til: Middelfart sparekasse konto 1682-3230327598 eller via Mobil Pay 51419443 (Britta Bitsch), som så overfører til kontoen.

Vi glæder os til at se rigtig mange til Generalforsamlingen, hvor Shani vil fortælle nyt fra Dalun. Forhåbentlig med en masse billeder.

Mange hilsner

Jim

Ghana Biblioteksvenner.